TRAO ĐỔI VỚI KHÁCH HÀNG

Trao đổi với khách hàng về website, lấy các yêu cầu của khách và đưa ra những phướng án xây dựng website tốt nhất để quá trình sử dụng được dễ dàng nhất.

buoc quy trinh 1
buoc quy trinh 2

LÊN BỐ CỤC WEBSITE SƠ BỘ

Tiến hàng lên bố cục website sơ bộ và trao đổi với khách hàng lần 2 để đưa ra những phương án cuối cùng trước khi chính thức thực hiện.

THỰC HIỆN HOÀN THIỆN WEBSITE

Thực hiện hoàn thiện website với đầu đủ các chức năng, các yêu cầu của khách hàng đề xuất. Tối ưu website hoạt động tốt trên nhiều nền tảng khác nhau.

buoc quy trinh 3
buoc quy trinh 4

BÀN GIAO WEBSITE

Bàn giao website cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng và quản trị website đúng các để tránh sự cố trong quá trình sử dụng.